Make your own free website on Tripod.com

โครงการไอทีเพื่อน้อง

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ต้องการศึกษาวิชาอะไร?

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่แหล่งความรู้โดยสตรีภูเก็ต

เพื่อต้องการให้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนอื่นๆ รวมไปถึงผู้ที่สนใจการมาเยี่ยมชม Web ของโรงเรียนสตรีภูเก็ตสามารถอ่าน ศึกษาหาความรู้ในรายวิชา สังคมศึกษา ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, ชีววิทยา) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่เรียนผ่านมาแล้วในห้องเรียน แต่เป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้

จัดทำโดย

นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต รุ่น 2547