Make your own free website on Tripod.com

โครงการไอทีเพื่อน้อง

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ต้องการศึกษาวิชาอะไร?

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

 

 

การเขียนเรียงความ

ความหมาย

เรียงความเป็นงานเขียนชนิดหนึ่ง มีจุดประสงค์ถ่ายทอดความคิดทรรศนะ ความรู้สึก ความเข้าใจ ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวด้วยถ้อยสำนวนที่เรียบเรียงอย่างชัดเจน และน่าอ่าน

 

องค์ประกอบ

  1. คำนำ เป็นส่วนแรกของเรียงความ เพื่อโยงประเด็น หรือเกริ่นให้ผู้อ่านได้เข้าใจเหตุผลคร่าวๆของเนื้อเรื่อง
  2. เนื้อเรื่อง เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการเขียนเรียงความ นักเรียนควรจะคิดก่อนว่าจะเลือกเขียนเรื่องอะไร มีวัตถุประสงค์อะไร ขอบเขตเนื้อหาเท่าไร
  3. สรุป เป็นส่วนสุดท้ายของเรียงความที่ผู้เขียนจะเน้นความรู้ ข้อคิด เพื่อเสริมให้เรียงความมีคุณค่ายิ่งขึ้น