Make your own free website on Tripod.com

โครงการไอทีเพื่อน้อง

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ต้องการศึกษาวิชาอะไร?

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

 

 

คำไทยแท้
  1. ส่วนมากมีพยางค์เดียว
  2. การที่คำไทยแท้มีหลายพยางค์ นั้นเป็นเพราะเกิดจาก
    2.1) การกร่อนของเสียง เช่น ตาปู กร่อนเสียงตาเป็นตะกลายเป็น ตะปู เป็นต้น
    2.2) การแทรกเสียง เช่น ผักเฉด มีการแทรกเสียงเป็น ผักกระเฉด โดยเพิ่ม กระ เข้ามา
    2.3) การเติมพยางค์หน้าคำมูล