Make your own free website on Tripod.com

โครงการไอทีเพื่อน้อง

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ต้องการศึกษาวิชาอะไร?

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

 

 

นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต รุ่น 2547

นายสมาน เจ๊ะหลง

นายพิชัย รุ่งเรือง

นายพานุสักข์ อุสสะยุคะ

น.ส. รัตนา ดำจีน

น.ส. ซานีซะห์ กรือซง